Jag heter Jeanette Helgesson Stenholm, tidigare arbetade jag på ICA Flygfyren, närmare bestämt i över 20 år, och det är från den tiden som de flesta känner igen mig :)
År 2008 började jag arbeta som hundtrimmare i Norrtälje, så efter drygt 7 år som anställd, bestämde jag mig för att starta eget 2015!
Jag har haft hundar som mitt stora intresse, under drygt 25 år.
De senaste 19 åren har det varit rasen boxer som ligger mig närmast om hjärtat, och i dagsläget består familjen av en boxertik.

Jag bor i Björknäs, och det är på hemmaplan som jag tar emot hundar på mitt egna trim!
Jag ser fram mot att träffa Er och Era fyrfotingar, Välkomna!